ONLINE AUKCIÓS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Amor Del Arte Galéria és Aukciósház Kft rendelkezései az online aukciók tekintetében:

  1. Az Amor Del Arte Galéria És Aukciósház Kft., továbbiakban, mint Árverező jogosult online árveréseket szervezni, rendezni és levezetni, mint üzletszerűen foglalkozó jogi személy. Az online árverések olyan adásvételi eljárások, melyek során a legkülönbözőbb árukat kiálthatják ki eladásra, továbbiakban árverési tételek -  („VÉDETT" jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet /2001. évi LXIV. Tv. 59. § (1) bek. b. /pont/. A „VÉDETT" jelzésű tárgyak tulajdonosát a Kultúrális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásba veszi a tulajdonos változás pedig bejelentési kötelezettség alá esik /2001. évi LXIV. Tv. 52. § (3) bek./) külön számmal jelöltek meg - és a beérkezett licitek közül a legmagasabb ajánlatot tevő vásárolhatja meg a terméket.

Árverező nem vállal felelősséget az árverési tételek fényképeiért és leírásokért. Minden esetben a vevőt terheli, hogy megbizonyosodjon az árverési tételek állapotáról személyesen az Árverező által üzemeltetett aukciós képviseleti irodában előzetesen egyeztetett időpont alapján (9400 Sopron, Ógabona tér 1., +3620/2391066), vagy további fotókat és leírást kérjen a termékről. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. Az Árverező azonban valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért szavatosságot vállal. A leütés után kifogásnak helye csak akkor van, ha a tárgy hamis, bár az árverésen eredetinek van feltüntetve. Ennek menete, hogy az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül kifogással élhet. Az Árverező ebben az esetben a vételárat teljes mértékben visszatéríti a vevő részére, ha arról egy független igazságügyi szakértő hitelt érdemlően megállapítja, hogy nem eredeti.

  1. Az Árvereztetők azok a megbízók, akik a tulajdonukban álló tárgyat, vagy akik a tárgyak eladásra jogosultjaként a tárgyat a jelen Online Aukciós Szerződési Feltételek szerint történő árverési értékesítés céljából, külön szerződéssel az Árverező rendelkezésére bocsájtják. Továbbá Árverező csak az Árvereztetők megbízásából végezheti az árveréseket, mint kereskedelmi képviselő.
  2. Az árverésben résztvevők, továbbiakban árverési vevők, akik az Árverező regisztrált felhasználói, akik az árverési tételre kötelező vételi ajánlatot tesznek. A vevő, akivel az adásvétel létrejön.
  3. Az aukció menete:

A vásárlás az árverés előtt név, felhasználónév, cím, e-mail cím és telefonszám (megadása nem kötelező) szerinti regisztrációval végezhető. Az árverési vevők a regisztrációval, mint ráutaló magatartással, jelzik, hogy ismerik, és magukra nézve kötelezően elfogadják az online árverési szabályzatot. Kikiáltási ár alatt, illetve minimál ár megadása esetén a minimál ár alatt árverési tételt megvásárolni nem lehet. Az árverés alatt tilos minden olyan ráutaló magatartás, amely az árverési tételek árát befolyásolja oly módon, hogy a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen más árverési vevőt, így megkárosítva őt. Az aktuális legmagasabb licitet az oldal többi látogatója, az online aukció többi résztvevője is láthatja.

Az árverési vevők licitösszeg megadásával tehetnek vételi ajánlatot. A nyertes licit minden esetben a legmagasabb érvényes licitet jelenti. Az aukció időtartama előre meghatározott időpontig tart, kivéve, ha az aukció utolsó 3 percében licit érkezik a termékre, akkor az aukció eredeti lejárati ideje plusz 3 percre módosul. Ez a hosszabbítás nem csak egy alkalommal történik meg. Ha az utolsó 3 percben érvényes legmagasabb licit érkezik a termékre, az minden esetben plusz 3 percre módosítja az aukció aktuális lejárati idejét.  (védett tárgy esetében a 2001. évi LXIV. Tv.-ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesítheti). A nyertes licittel a vevőnek vételi kötelezettsége keletkezik.

Licitlépcső: licitemelkedés nincsen, a kikiáltási ár összege határozza meg a minimum licitösszeget, amely az aukció lezárásáig nem változik!

Kikiáltási ár 5 000 Ft alatt - licitlépcső 500 Ft

Kikiáltási ár 5 000 Ft és 20 000 Ft között – licitlépcső 1 000 Ft

Kikiáltási ár 20 000 Ft és 50 000 Ft között – licitlépcső  2 000 Ft

Kikiáltási ár 50 000 Ft és 100 000 Ft között – licitlépcső 5 000 Ft

Kikiáltási ár 100 000 Ft és 200 000 Ft között – licitlépcső 10 000 Ft

Kikiáltási ár 200 000 Ft és 500 000 Ft között – licitlépcső 20 000 Ft

Kikiáltási ár 500 000 Ft és 1 000 000 Ft között – licitlépcső 50 000 Ft

Kikiáltási ár 1 000 000 Ft és 2 000 000 Ft között – licitlépcső 100 000 Ft

Kikiáltási ár 2 000 000 Ft és 5 000 000 Ft között – licitlépcső 200 000 Ft
Kikiáltási ár 5 000 000 Ft és 10 000 000 Ft között – licitlépcső 500 000 Ft
Kikiáltási ár 10 000 000 Ft és 20 000 000 Ft között – licitlépcső 1 000 000 Ft
Kikiáltási ár 20 000 000 Ft és 50 000 000 Ft között – licitlépcső  2 000 000 Ft

Lehetőség van azonban a maximum licitösszeg megadására is, melynek felső határa nincs.

Jutalék rendszerünk:

A vevő közvetítői díjat tartozik fizetni az Árverező részére, melynek összege 5.000.000 Ft-ig a leütési ár 20 százaléka, 5.500.000 Ft-tól a leütési ár 15 százaléka.

A vételár összege a leütési ár és a közvetítői díj, mely az árverési vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, és a kialakult vételárért az Árverező nem tartozik felelősséggel, és nem kötelezhető arra, hogy az árverési tételt ugyanazon áron egy későbbi árverésre bocsássa.

A vevő a vételárat 10 munkanapon belül tartozik kifizetni. Ha az árvereztető és a nyertes ajánlattevő személye azonos, adásvételi szerződés nem jön létre, az ajánlattevő azonban köteles a meghatározott közvetítői díjat az Árverező részére megfizetni.

A vevő akkor szerzi meg az árverési tétel tulajdonjogát, ha a vételárat maradéktalanul kifizette, és a tételt az aukciós háztól átvette. Amennyiben a megadott határidőig (legkésőbb az árverezéstől számított 10 munkanapon belül)a vevő a tárgy átvételére nem jelentkezik, úgy az Árverező fenntartja magának azon jogát, hogy az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a közvetítői díjat akkor is köteles kötbérként megfizetni Árverező felé. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére, vagy Árverezővel külön szállítási módban egyezik meg írásban, amely az alábbi feltételekkel jöhet létre: 100.000 Ft leütési árig a szállítási költség minden esetben a vevőt terheli, 100.000 Ft feletti leütési ár esetén Árverező külön megállapodást köthet a vevővel.

  1. A kiviteli engedélyek kiállításáért felelős hivatal Magyarországon a Miniszterelnöki Hivatal. Ezt az engedélyt kizárólag szemle útján állítja ki. A kiviteli engedély beszerzésében – kérésre - segítséget tudunk nyújtani, de annak teljesítése továbbra is a vevő kötelezettsége és felelőssége.

Amennyiben az árverési vevő a vételár összegét banki utalással egyenlíti ki, az az OTP Banknál vezetett 11737083-24678722 bankszámlára utalandó (Amor Del Arte Kft). Az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése végett kérjük külföldi utalás esetén a vételár összegét forintban megadni.

6. Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén bírósági eljárás útján kell érvényesíteni jogaikat.